0934 090 249

vietnam@hocviensim.edu.vn

See our latest stories

written by our lovely staff members

SIM – Đại học có khu học xá toàn diện nhất trong hệ thống giáo dục tư Singapore

SIM được xem như là Đại học thứ 4 của Singapore. Chất lượng giáo dục và cơ sở vật sánh ngang tầm với các...

Câu lạc bộ và Hội đồng sinh viên

        Một trong những khía cạnh thú vị nhất của cuộc sống sinh viên là không để mất đi cơ hội...

Cuộc sống và môi trường học tập tại Singapore

Đảo quốc Singapore chỉ hơn 600 km vuông với dân số khoảng 5 triệu người. Singapore là đất nước có mạng lưới xe buýt...

Giải thưởng và Những chứng nhận

Giải thưởng Kết nối Truyền thông 2014 Học viện Quốc tế SIM đã xuất sắc giành được giải thưởng thành tựu nổi bật cho Giải...

Cuộc sống sinh viên tại Học viện Quốc tế SIM

  Tổng quan Cuộc sống không chỉ có sách vở, bài kiểm tra và chất lượng bài thi. Điều này đặc biệt đúng nếu bạn là...