Câu lạc bộ và Hội đồng sinh viên

        Một trong những khía cạnh thú vị nhất của cuộc sống sinh viên là không để mất đi cơ hội đảm nhiệm vai trò lãnh đạo trong các câu lạc bộ và hội đồng sinh viên. Tổ chức quản lý – một phần thú vị của cuộc sống bên trong khuôn viên trường là (SDEV) Trung tâm Phát triển Sinh viên. Là một bộ phận của Phòng Công tác Sinh viên (SLD), SDEV góp phần vào việc giáo dục toàn diện và chuyển đổi kinh nghiệm của sinh viên. Chúng tôi cố gắng hoàn thiện để tạo ra môi trường học tập sôi động nhằm tạo dựng những nền tảng cho việc lãnh đạo và phát triển năng lực cá nhân thông qua cuộc sống ý nghĩa và năng động tại SIM.

cau-lac-bo-sim

       SDEV phấn đấu cung cấp cho sinh viên nhiều cơ hội phát triển và đạt được thành tích thông qua làm việc theo nhóm, biểu diễn văn hóa nghệ thuật, hòa nhập xã hội và vai trò lãnh đạo giả định đới với cuộc sống học tập đầy trải nghiệm của Tổ chức giáo dục.

      Hơn 70 câu lạc bộ và hội đồng sinh viên từ 5 thể loại hoạt động ngoại khóa (CCA) dựa trên trách nhiệm của Trung tâm. Đó là:

                Văn hóa và Nghệ thuật

                Cộng đồng sinh viên quốc tế

                Lãnh đạo và phát triển

                Sở thích đặc biệt

                Thể thao

        Chương trình CCA của chúng tôi tích cực cung cấp những kinh nghiệm sâu sắc trong cuộc sống nhằm giúp các sinh viên năng động hơn và có cuộc sống cân bằng khi trở thành một thành viên trong ngôi nhà chung của SIM.